Profielschets van de school:
De St. Martinusschool is een dorpsschool met zo’n 165 lln. De school is uitdrukkelijk in ontwikkeling. Het klassikale systeem is ingeruild voor een model, waarbinnen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de kinderen veel meer prioriteit heeft gekregen. Ook zorgen leerkrachten ervoor dat de kinderen in aanraking komen met verschillende vormen van leren.
 
Hoe het allemaal begon:
Je koopt een doos Lego en Knexx voor het werken in hoeken, we maken eens een keer shampoo in de handenarbeidles, er is een gastles over infrastructuur, we doen wat losse projectjes en dan is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor subsidie. Zo is het balletje gaan rollen…
 
De laatste jaren is er een steeds breder wordende belangstelling bij het team voor wetenschap en techniek. Leerkrachten oriënteren zich op dit gebied niet alleen d.m.v. cursussen en opleidingen, ze kijken ook graag in de keuken van anderen. Daar is ook volop gelegenheid voor. Januari 2009 werd er zelfs een Internationale Science Conferentie bezocht in Engeland!
 
Onze grote wens:
Ons schoolgebouw heeft zijn beperkingen. Momenteel beschikken we niet over een echte ruimte waar de kinderen met techniekonderwijs aan de slag kunnen. Werken op de gang is niet bepaald prettig en uitdagend voor onze kinderen. De ultieme droom van het schoolteam is dan ook een techniekwerkplaats te realiseren, waarin kinderen de ruimte hebben om op een verantwoorde manier hun technische talenten te ontwikkelen.
 
Ontwikkelingen:
Afgelopen jaar kwamen we in contact met basisschool “De Klokbeker” in Ermelo, die als eerste basisschool in Nederland een techniekwerkplaats heeft. Zij wilden hun ervaringen met een aantal scholen (8), verspreid over het land, graag delen. Een 7-tal bijeenkomsten werden gepland, zodat we goed voorbereid aan onze missie konden beginnen: het inrichten van en techniekwerkplaats!
 
Komend schooljaar is het zover! We gaan het lokaal dat binnen ons schoolgebouw vrijkomt inrichten voor wetenschap en techniek.
Wat gaan we daar doen? We gaan aan de slag met machines voor hout, metaal en kunststof, maar we maken ook tandpasta, haargel en zeepjes. Stroomkringen en zonne-energie komen aanbod. Kinderen kunnen er koken en bakken, maar ook planten en diertjes onder een microscoop bekijken en nog véél meer! Ze zullen er onderzoekend en ontwerpend bezig zijn. Het moet een rijke leeromgeving worden die de leergierigheid en nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt.
 
 
Hoe gaan wij op onze beurt anderen inspireren?
Op dit moment is er al een werkgroep van techniekcoördinatoren binnen de Professor Gielenstichting actief. We brengen wetenschap en techniek onder de aandacht van alle leerkrachten van de Stichting. Op 28 januari 2009 was er een studiedag voor ruim 130 leerkrachten. Zij konden kiezen uit maar liefst 11 gevarieerde workshops en aan het eind van de dag kreeg iedere school een materialenkist mee met lesbrieven, boeken, materialen en gereedschappen, waarmee ze meteen aan de slag konden in de klas. Ook andere scholen van de Stichting kunnen uiteraard gebruik maken van de techniekwerkplaats.Via het Regionaal Steunpunt Techniek WestBrabant zal onze ervaring met een techniekwerkplaats gedeeld worden met andere scholen.
 
 

TERUG

- Wetenschap en techniek op de St. Martinusschool in Schijf

- Professor
Gielenstichting

- Regionaal Steunpunt Techniek West-Brabant