Regionaal steunpunt techniek
West-Brabant (RST West-Brabant)

Centrum Onderwijsontwikkeling Avans Hogeschool heeft in samenwerking met EDUX onderwijsadviseurs en de Academie voor Pedagogisch Onderwijs van Avans hogeschool in Breda een actief steunpunt met Technotheek voor Wetenschap Techniek in het Basisonderwijs.

Het RST West-Brabant ziet zichzelf o.a. als: 
• een makelaar die vragers en aanbieders van ondersteuning bij elkaar brengt; 
• een instantie die ondersteuning door de expertise instellingen onder de aandacht brengt van de scholen;
• een initiator van netwerken onder de lopende projecten aanvankelijk uitgevoerd door de expertise instellingen en later onder verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf;
• een bron van informatie en kennisdeling. 

Het RST West-Brabant ondersteunt om niet de basisscholen die deelnemen aan de tranches van VTB2 en tegen een geringe vergoeding aan niet VTB-scholen.
Het RST West-Brabant is te bezoeken om een groot aantal materialen rondom techniek in het basisonderwijs te bezichtigen en te horen hoe die in de praktijk in te zetten zijn. Koppelingen naar scholen die daarin de nodige expertise hebben opgebouwd geven een helder advies voor uw toekomst.

Bereikbaarheid:
Het steunpunt is gevestigd in het gebouw van de Pabo, Avans Hogeschool
Hogeschoollaan 1, Breda

Steunpuntcoördinator:
Ton van Oorschot
adm.vanoorschot@avans.nl
076-525 88 99 of 06-12219291
 

 
 

TERUG

- Wetenschap en techniek op de St. Martinusschool in Schijf

- Professor
Gielenstichting

- Regionaal Steunpunt Techniek West-Brabant