nieuwsbrief

Het technieklokaal is een initiatief
van de St. Martinusschool te Schijf
en is er op gericht om, in samenwerking met u,
kinderen met gevoel voor techniek,
al vroeg in hun leven,
een kans te bieden om hun talent
te ontdekken en verder door te ontwikkelen.