nieuwsbrief

Het technieklokaal is ook voor
het bedrijfsleven van belang!
Vindt u dat ook?
Ondersteun ons dan!
Uw bijdrage,
in welke vorm dan ook,
wordt door ons zeer
op prijs gesteld!

Ina Leijten

Sjef Matthijssen
Autobedrijf Schijf.
Rob Nuijten
Production manager.
Flowserve Etten-Leur.

Toine Rens
Aannemers-
bedrijf Rens bv
Schijf.

Rudi Kerkhofs
Operations Director.
National Oilwell Varco
Etten-Leur.

Harry Sep
Algemeen directeur.
Trappenfabriek
Vermeulen
Etten-Leur.

Ad Manniën
Hoofd opleidingen.
OBM / Vakopleiding Metaal Etten-Leur.